MENU

Agile organisatie

Door Motivista
|
Lezen in: 3 minuten

Agile organisatie - De wereld verandert in rap tempo. Technologische vernieuwingen volgen elkaar snel op en brengen een compleet ander consumentengedrag met zich mee. Bedrijven en organisaties zoeken vaak opnieuw naar hun purpose. Als je geen antwoord hebt en jezelf niet aanpast, verdwijn je. Bedrijven, en zelfs hele sectoren zijn inmiddels verdwenen door de komst van smartphones, internet en 3D printing.

De mate van verandering gaat in een dusdanig tempo dat bedrijven moeite hebben om zichzelf op tijd te vernieuwen en aan te passen. Reden? De interne organisatie is nog niet afgestemd op de snel veranderende vraag van de klant. Processen en procedures zouden bijvoorbeeld beter gestroomlijnd kunnen worden. Zodat de interne organisatie een betere aansluiting vindt op de externe omgeving. Vaak gaat het tempo van veranderen voor de medewerkers zo snel, dat zij het lastig vinden om hierin mee te gaan, waardoor er weerstand kan ontstaan.

Om al deze ontwikkelingen bij te kunnen houden en met het aanbod te blijven voldoen aan de vernieuwde nieuwe vraag, zijn bedrijven volop in beweging. Er is ook geen andere keuze; als je achterop raakt is het gedaan. Het probleem ligt bij bedrijven waarbij de focus teveel intern gericht is in plaats van op de huidige wensen en behoeftes van de doelgroep. Hierdoor kan het zijn dat de klant naar een ander gaat.

Om de concurrentie een stap voor te kunnen zijn is een wendbare organisatie nodig. Een organisatie die responsief, adaptief en constructief acteert. Waarbij effectiviteit hoog staat en er aandacht is voor het continu leveren van klantwaarde.

We noemen dat Agile. In het bedrijfsleven vindt de Agile aanpak steeds meer haar weg en is zij al met succes toegepast in complexe verandertrajecten.

Naast de focus, ligt het probleem ook zeker in de aanpak. Vaak worden gerenommeerde externe bureaus of interim managers ingezet om de knelpunten te lokaliseren. Veel te uitgebreide rapportages over het verleden, die veel tijd en geld in beslag nemen. Of er vervolgens uit de evaluatie ook een verbeterde aanpak komt, die aansluit op huidige wensen, is nog maar de vraag. Laat staan of het advies toekomstgericht is. Natuurlijk wordt er een en ander recht getrokken en zullen resultaten op de korte termijn verbeteren, maar continuïteit kan niet worden gewaarborgd.

Agile Business Builders gelooft in een actiegerichte aanpak. Met een heldere visie die richting geeft en waar aandacht is voor gezonde teams. Met de focus altijd gericht op het continu leveren van zoveel mogelijk klantwaarde.

De Agile organisatie

Maar wat is nu precies een agile organisatie? En waar moet je aan voldoen om jezelf een agile organisatie te mogen noemen? Lees hier meer over de kritische succesfactoren die horen bij Agile.

Een Agile organisatie staat voor een wendbare, compacte en veerkrachtige organisatie. Hierin staan de klant en stakeholders centraal en wordt er tijdig ingespeeld op hun behoeftes.

Iedereen werkt samen zodat de organisatie adaptiever en veerkrachtiger wordt. De bedoeling is om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeftes en wensen van de doelgroep. Tijdens het implementeren of uitvoeren van projecten en veranderingen, is het zowel voor de interne als externe stakeholders helder wat er wordt opgeleverd.

Een ander kenmerk van een Agile organisatie zijn de zelforganiserende teams. Deze teams werken zelfstandig en met plezier aan projecten. Het team is zo samengesteld dat elk lid zijn eigen specialisme meebrengt, zodat alle benodigde kennis wordt samengebracht om een resultaat op te leveren dat aan de hoogst mogelijke klantwaarde=> voldoet. Deze zogenaamde vernieuwingsteams werken multidisciplinair en voor een langere tijd samen, waardoor zij een gezamenlijk ritme krijgen en naarmate de tijd vordert beter en beter worden.

De Agile organisatie gebruikt vaak Scrum, een Agile framework (of methode), bij vraagstukken waar zij van toegevoegde waarde kan zijn. Het gaat dan vooral om moeilijke of complexe vraagstukken of verandertrajecten. Scrum geeft een kader met heldere regels en rollen waarbinnen zelforganiserende teams in periodes van één tot vier weken een getest en getoetst zichtbaar resultaat opleveren, zodat deze aan de behoeftes van de betrokken stakeholders voldoen.

 

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top