MENU

Lean Portfolio Management

Samen werken aan geprioriteerde doelen

Lean Portfolio Management bepaalt welke strategische initiatieven er als eerste opgepakt worden en waar de teams mee aan de slag gaan. Het portfolio managementteam kent, afhankelijk van het gekozen Agile framework, rollen als Product Owners, Product Managers, Epic Owners en Enterprise Architects zoals bij SAFe 5.1.

Agile beïnvloedt het traditionele portfoliomanagement

Lean Portfolio Management zorgt ervoor dat er op het gebied van het doorvoeren van agile werken de juiste initiatieven opgepakt en uitgevoerd worden. Constant wordt er daarbij geëvalueerd wat de prioriteiten zijn. Zo bepaalt Lean Portfolio Management wat de lange- en korte termijndoelen zijn en dat initiatieven binnen de beschikbare capaciteit worden uitgevoerd. De Product Owners stellen vervolgens de roadmaps op. Omdat het Lean Portfolio Management een grote verantwoordelijkheid draagt op het laten slagen van agile werken is het van belang dat de leden van het team over agile kennis en agile vaardigheden beschikken.

Lean Portfolio Management
bepaalt de korte- en lange termijndoelen

Omdat de organisatie wendbaarder en met kortere cycli gaat werken is het van belang om ook andere onderdelen binnen het bedrijf mee te nemen in de doelen en taken van het Portfolio Managementteam. Agile Business Builders kan hierbij uiteraard de nodige ondersteuning bieden.

Belangrijke randvoorwaarden Lean Portfolio Management

Dit zijn drie randvoorwaarden voor het voeren van een effectief portfoliomanagement:

  • Werken met een vast team binnen Lean Portfolio Management. Het is belangrijk om een team te formeren dat sturing kan geven aan de doelen en op voldoende hoog niveau de stakeholders kan meenemen.
  • Goed communiceren en consensus creëren. Het is cruciaal dat er geen polarisering ontstaat omtrent te stellen prioriteiten en dat er onderling consensus bereikt wordt, in plaats van dat er beslissingen worden genomen op basis van slechts een meerderheid.
  • Continue re-evaluatie. Het is belangrijk om regelmatig met het team en relevante stakeholders om de tafel te gaan zitten om de resultaten, het agile proces zelf en eventuele problemen te bespreken. Dit geeft de mogelijkheid om op korte termijn doelen te re-evalueren. Deze gezamenlijke bespreking vindt bijvoorbeeld plaats tijdens een portfolio sync.

Wat kan Agile Business Builders voor uw organisatie betekenen op dit gebied?

Wij hebben alle kennis in huis om Lean Portfolio Management in te richten bij uw organisatie. Ook ondersteunen wij bij het leren gebruiken van noodzakelijke tools, zoals een portfolio canvas en middelen om strategische thema’s vast te leggen.

Wij hebben de kennis en ervaring om
Lean Portfoliomanagement effectief in te richten.

Bij Lagant Business Builders zijn wij ons ervan bewust dat een agile transformatie voor ieder bedrijf uniek is en daarmee maatwerk. Neem daarom contact met ons op voor de mogelijkheden!

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top