MENU

Hoe het ooit begon! - Wat maakt een coach een goede coach?

Door Motivista
|
Lezen in: 6 minuten

Tot 2016 werkte Karin Schijf-Werlemann als freelancer en was betrokken bij consultancy opdrachten waarbij ze in aanraking kwam met de Agile manier van werken. In dat jaar besloot ze de stap te wagen en om het werken met Agile tot haar core business te maken. Naar aanleiding daarvan werd Agile Business Builders VOF opgericht en werd er actief gezocht naar opdrachtgevers.

In een periode dat het wat rustiger was zag Karin dat er freelance Agile Trainers gezocht werden bij GoodSense. Tijdens haar periode bij GoodSense ontmoette ze Jan. Samen kwamen zij tot de conclusie dat de Agile manier van werken en de ontwikkeling daarvan een vorm van best practices en om dit uit te breiden bij Agile Business Builders. Uiteindelijk werd in 2017 Agile Business Builders BV opgericht.

Leiderschap en cultuur

Hoe het ooit begon!

Wat maakt een coach een goede coach?

Karin komt oorspronkelijk uit de evenementenwereld en merkte al vroeg op dat er een groot verschil was in de houding ten opzichte van de klant in de hospitality branche ten opzichte van die bij grote bedrijven. Het herkennen van dit onderscheid vormt de basis voor haar huidige aanpak binnen de Agile manier van werken. Soms lijkt het erop dat de klant niet de eerste prioriteit is binnen grote bedrijven terwijl dat wel degelijk het geval zou moeten zijn.

In de horeca moet men lean werken en kan men niet tegen een klant zeggen dat die vier uur moet wachten op een antwoord op een klacht. Waarom zou dit niet toegepast worden bij grote organisaties? Dit vraagstuk vormt de basis voor de ontwikkeling van Agile Business Builders om de Agile manier van werken toe te passen binnen grote organisaties. Agile werken betekent de ontwikkeling van gedragsveranderingen bij het personeel en het bewerkstelligen van een permanente mindshift.

Jan was al eigenaar van een trainingsorganisatie die Scrum trainingen en Agile projectmanagement trainingen bood. Die organisatie had echter niet de expertise in huis om klanten ook blijvend te ondersteunen als het effect van de trainingen niet voldoende was en/of om de organisaties in ontwikkeling te houden. Om deze reden werd de BV ABB opgericht met als primair doel de ontwikkeling van bedrijven naar de Agile manier van werken en een grotere wendbaarheid van de organisatie.

ABB legt de focus op mindset&gedrag in tegenstelling tot het simpelweg invoeren van nieuwe regeltjes. We hebben een pragmatische aanpak en zetten medewerkers en het management aan om het gezond verstand te gebruiken in plaats van het volgen van trage processen. Ook al weet je dan niet direct hoe je kunt scrummen, je weet in ieder geval hoe je de Agile mindset kan gebruiken voor de ontwikkeling van de beste houding ten aanzien van de klant en hoe een hospitality mindset jouw klanten op een logische manier laat helpen.

Bij een klant met een global IT-afdeling wisten wij de mindset te veranderen. Een aantal werknemers had weerstand tegen deze ontwikkeling maar na een jaar kregen wij te horen dat juist deze personen nu Agile ambassadeurs binnen de organisatie waren geworden.

Wat is jullie onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten?

Agile Business Builders kan zich onderscheiden van concurrentie doordat het de focus legt op mindset. Dat kan gaan om de teamcultuur, een afdelingscultuur of de cultuur binnen de gehele organisatie. We coachen op YOWYO, de afkorting You Own What Your Observe. Er zijn bedrijven geweest die vanuit Agile weer terug zijn gegaan naar de oude manier van werken maar waarbij er werknemers vertrokken omdat de Agile manier van werken juist goed beviel.

Bij Agile Business Builders hebben wij de kennis en deskundigheid in huis om ervoor te zorgen dat de Agile manier van werken zorgt voor een langdurige mindshift. Zowel medewerkers als het management die vastzitten in de traditionele of ouderwetse manier van werken zetten wij met enthousiasme aan tot de Agile manier van werken.

Een goede coach opleiden is

cruciaal in het slagen

van agile transititie

De reden dat Agile Business Builders hier deskundig in is omdat wij niet als externe partij werken maar echt onderdeel willen zijn van de organisatie. We maken duidelijk dat we bedrijven oprecht willen hebben bij hun ontwikkeling en dat we denken vanuit de onderneming of overheidsorganisatie. Van een ingewikkelde organisatiecultuur creëren wij een eenvoudige platte structuur. We ondersteunen individuen bij hun ontwikkeling om eigenaarschap te durven nemen voor hun beslissingen en producten. In de huidige structuur en bedrijfscultuur lopen zij tegen problemen aan en Agile Business Builders kan werknemers leren om op een logische manier met problemen om te gaan.

De voornaamste concurrenten van Agile Business Builders richten zich met name op het aanleren van methodiek. Velen zijn daar erg goed in geworden maar het lukt vaak niet om grote ontwikkelingen door te voeren doordat de juiste bedrijfscultuur ontbreekt. De ontwikkeling van de juiste motivatie en bedrijfscultuur voor de Agile manier van werken is cruciaal. Alleen een werkwijze aanbieden is daarbij niet voldoende, er moet worden gecoacht en werknemers moeten op individuele basis worden benaderd. Als deze ontwikkeling van de cultuur slaagt dan vallen andere processen vaak automatisch op hun plek.

Wat heeft Agile Business Builders kunnen leren in de afgelopen jaren?

De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat je bij alle werknemers de juiste motivatie voor de Agile manier van werken kunt bewerkstelligen maar dat je nergens komt als je niet de ondersteuning en motivatie van het management hebt. Daarom is er een leiderschap transitiemodel ontwikkelt dat zich richt op het creëren van eigenaarschap – een belangrijk onderdeel van de Agile manier van werken.

Een goede coach weet

wat coachen is

van directies en leiders

Het coachen van de directie en leiders binnen de organisatie is cruciaal want alleen zo kun je alle medewerkers in verschillende lagen bereiken. De motivatie van het management is essentieel en zij kunnen met een enkele actie de mindset van het personeel te niet doen.

Het vasthouden van verandering kan uitsluitend bereikt worden als elk individu van het bedrijf betrokken is. De deelname van het management is cruciaal omdat die leiding geven aan de Agile cultuur binnen het bedrijf. Ze moeten actief in het proces willen deelnemen en echt achter de Agile manier van werken en de bijbehorende transformatie staan.

Wat is de visie voor de toekomst?

De belangrijkste ontwikkeling voor Agile Business Builders is om een sterke positie op te markt op te bouwen en zich te ontwikkelen tot de partner op het gebied van het creëren van een cultuurverandering. Om dit te bewerkstelligen willen we blijven aantonen hoe belangrijk het is dat alle medewerkers en het management betrokken zijn bij het proces naar de Agile manier van werken. Door deze kernwaarden consequent en consistent aan te houden verkrijgen wij een belangrijke positie op de markt.

Nieuwe werknemers van Agile Business Builders moeten zich herkennen in de bovenstaande waarden en motivaties en daar ook zelf 100% in geloven. Daarnaast is het van belang dat ze herkennen dat er geen vaste aanpak geldt voor alle organisaties en dat de ontwikkeling naar de Agile manier van werken en het behalen van doelstellingen een op maat gemaakt plan vereist.

Het is belangrijk om bij het bepalen van het proces snel dingen aan te voelen waarbij je begint bij het doorgronden van de huidige bedrijfscultuur, hoe de mindset is bij verschillende afdelingen en hoe je medewerkers kunt meenemen in de transformatie naar de Agile cultuur en waar deze omschakeling goed voor is. Hoe ver we daarin gaan is een kwestie van maatwerk en moet passen bij de organisatie.

Wat maakt een coach een goede coach?

Een goede coach heeft de capaciteiten om individuen en teams uit te dagen, feedback te geven en van de gebaande paden af te gaan. De coaches van ABB durven het aan om kritieke punten aan te wijzen en oude patronen en procedures te doorbreken. De ontwikkeling naar een Agile manier van werken is niet vanzelfsprekend en onze coaches kijken goed naar de organisatie voordat er een plan wordt opgesteld. Zo wordt er gekeken naar hoe teams samenwerken, hoe de afdelingen zijn samengesteld en wat de mensen nodig hebben. Zo kunnen zij de Agile manier van werken specifiek toespitsen op de unieke organisatie.

Een goede coach

kan teams en individuen uitdagen

De coaches die werkzaam zijn voor Agile Business Builders hebben allemaal hun sporen verdiend en beschikken over uitgebreide kennis op het gebied van verandermanagement, coaching, consulting en de ontwikkeling van teams. Door de ontwikkeling van zingeving, integriteit en eigenaarschap kunnen wij mensen motiveren om zich te blijven ontwikkelen en een permanente cultuurverandering door te voeren.

Wat gaat 2021 brengen voor Agile Business Builders?

De belangrijkste ontwikkeling die wij verwachten voor 2021 is dat wij plaatselijke overheden willen helpen met de digitale transformatie. Deze organisaties helpen om obstakels die de ontwikkeling tot een Agile organisatie kunnen blokkeren te verhelpen. Een andere ontwikkeling is dat wij ons gaan richten op een aantal familiebedrijven die een Agile cultuuromslag willen bewerkstelligen. Tenslotte wil Agile Business Builders zich richten op een aantal mooie nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wat is jullie grotere doel?

We willen dat Agile Business Builders op de kaart komt te staan als de go to partner als het gaat om het implementeren van de Agile manier van werken. Dat bedrijven ons weten te vinden als zij deze ingrijpende ontwikkeling aan willen gaan. Bedrijven die het idee hebben dat ze vastgeroest zitten in een bepaalde manier van werken die waar wij bij Agile Business Builders een echte uitdaging in zien.

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top