MENU

Case studie Knab

Door Motivista
|
Lezen in: 2 minuten

Achtergrond

Scrum werd in 2015 bij Knab geïntroduceerd, met de focus op het proces en de technische kant. Na een jaar wilde Knab graag de volgende stap maken op het gebied van agile werken, maar zij merkten dat hier een mindshift en cultuuromslag voor nodig was.

Agile Business Builders is toen specifiek gevraagd om te coachen op de agile mindset, de cultuuromslag en houding en gedrag vanwege haar ervaring met de ‘zachte’ kant van verandering om tot de juiste implementatie van agile werken te komen.

Opdracht

In eerste instantie is ABB gevraagd om twee nieuwe teams te helpen opstarten met een sterke coach focus op de agile mindset en de nieuwe manier van samenwerken. Knab heeft ervoor gekozen om met twee coaches van ABB samen te werken, met twee uiteenlopende profielen. ABB gebruikt voor de coaching verscheidene hulpmiddelen met betrekking tot drijfveren en persoonlijke voorkeuren om individu en teams te laten begrijpen hoe juist dit soort verschillende profielen binnen een team elkaar kunnen versterken. Door de opdracht zelf ook op deze manier aan te vliegen zette dit extra kracht bij in de praktijk.

Cultuuromslag

Al vrij snel werd duidelijk dat er een leidende coalitie nodig was om tot een cultuuromslag te komen; ambassadeurs van de agile mindset met een positieve en proactieve houding. Het agile werken was voor het transitieteam tevens nieuw. Vanaf dat moment zijn de agile coaches ook actieve leden van het agile transitie team geworden om hen te helpen om de transitie zelf ook op een agile manier aan te vliegen. Hiermee werd de scope van de opdracht breder getrokken.

Uitdagingen

De uitdagingen na het eerste jaar agile werken waren: meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende Scrum teams, het samenbrengen van de PO groep, de Scrum Masters die elkaar beter leren vinden, een eenduidige manier van agile werken opzetten, een ritme vinden dat de hele organisatie past, manieren vinden waarmee de agile mindset niet alleen land maar ook geborgd wordt, meer assertiviteit en pro-activiteit binnen de teams en de omslag van een aantal Scrum Masters naar de rol van de Product Owner.

Benefits mindset coaching

Knab heeft nu een organisatieritme te pakken en de Product Owners en Scrum Masters zijn er klaar voor om, samen met het agile transitieteam en interne agile coaches, de volgende fase te dragen. Verder kunnen de sleutelfiguren van deze transitie hun positieve invloed inzetten naar de rest van de organisatie. De mindshift met betrekking tot de cultuur heeft plaatsgevonden en het belang van een agile mindset wordt begrepen, ook binnen recruitment. De Retrospectives gaan dieper dan alleen een procesevaluatie, continu verbeteren en leren zit in het gedrag van de gecoachte teams verankerd. Het vormen van een feedbackcultuur is door HR opgepakt en de teams hebben voldoende handvatten en inzicht, in zowel de proceskant als de zachte kant, om zelf de volgende stappen te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top