MENU

Team coaching

Gemotiveerde teams maken het verschil! 

Heb je het idee dat de samenwerking binnen en tussen teams niet altijd even soepel loopt? Dat als er meer begrip voor elkaar en voor elkaars werkzaamheden is, er minder miscommunicatie of frustratie zou zijn? Merk je dat mensen door dit soort ruis minder in flow zijn en het niet alleen van invloed is op hun werk, maar ook op hun stemming en energie? 

Bij Motivista geloven we dat eigenaarschap een kracht is die voortkomt uit intrinsieke motivatie. Wanneer de mensen zich eigenaar voelen van dat wat bij hunzelf ruis veroorzaakt en dit uit durven te spreken, dit van positieve invloed is omdat ze hun energie daarna weer kunnen richten op het constructief samenwerken. 

Enkele voorbeelden van ruis binnen teams: 

  • Zich onbegrepen, ongehoord of alleen voelen; 
  • Miscommunicatie omdat je niet goed van elkaar weet wat diegene drijft; 
  • Onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden; 
  • Het moeilijk vinden om elkaar feedback te geven en elkaar aan te spreken op gedrag; 
  • Een gebrek aan veiligheid en vertrouwen om jezelf uit te spreken. 

Mogelijke oorzaken

  • Elkaar (nog) niet goed genoeg kennen; als mens, voorkeuren, drijfveren, talenten en valkuilen;
  • Geen gezamenlijke missie, visie en aanpak;
  • Onduidelijke afspraken over hoe er wordt samengewerkt;
  • Te resoluut vasthouden aan functies in plaats van elkaars talent benutten;
  • Onvoldoende de tijd nemen om samen te reflecteren, evalueren, leren en verbeteren.

Hoe hiermee om te gaan? 
Wanneer je de mensen vooropstelt, ontstaat er een cultuur van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Hierbij gaat het niet alleen om het uitvoeren van werk, maar om het actief bijdragen aan gezamenlijke doelen. 

Hoe wij jou hierbij helpen 
Onze workshops, trainingen en programma's zijn ontworpen om teams te ondersteunen bij het ontwikkelen van cruciale vaardigheden die nodig zijn voor effectieve samenwerking.  

Wij helpen bij het versterken van een goede teamdynamiek, het verbeteren van communicatie en het samen leren oplossen van conflicten. Wij bieden programma's die afgestemd zijn op de behoeften en vraagstukken van jouw team. 

Het resultaat  
Hechte en sterke teams zijn effectiever en productiever. Binnen hun eigen team en ook met de andere teams en de organisatie als geheel.  

Als je goed zorgt voor jezelf en je collega’s, zorg je samen goed voor de klant. Verzuim en verloop vermindert, werkgeluk wordt groter en mensen dragen bij vanuit intrinsieke motivatie waardoor de betrokkenheid groot is. 

Kijk bij onze diensten voor de mogelijkheden om jouw team hechter en sterker te maken!

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top