MENU

Cultuur

“Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

De cultuur binnen een bedrijf speelt een grote rol bij de overgang naar een (agile) manier van werken. Andere manieren van werken hebben geen kans van slagen als geen aandacht aan de huidige organsiatiecultuur wordt besteed. Een cultuur waarin werken vanuit intrsinsieke motivatie gestimuleerd wordt is gebaseerd op zingeving, vertrouwen, openheid, transparantie, communicatie, eigenaarschap, samenwerking, autonome teams, experimenteren en continue verbeteren. Dit bereik je niet zomaar van de ene op de andere dag.

Uitdagingen

Version One onderzoekt jaarlijks de successen en uitdagingen die agile transformaties met zich meebrengen. Deze uitdagingen zie je eigenlijk bij elkaar verandering, agile of niet. De top drie van de uitdagingen gaan jaar op jaar over de cultuur:

Uitdaging 1. Weerstand tegen veranderen

Er is over het algemeen weerstand tegen veranderen. Mensen zijn gewoontedieren en zullen geneigd zijn om voorzichtig te veranderen. De uitkomst is immers niet bekend. Dit is waarom het meenemen van de mensen in het verhaal essentieel is voor leiders. Het begint bij de mindset, de manier van werken is daar een logisch gevolg van.

Uitdaging 2. Onvoldoende betrokkenheid van het management

Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan leiderschap. Hierdoor is agile vaak iets van de teams en nemen leiders binnen het bedrijf zelf niet actief deel aan het proces. Management support en sponsorship zijn hierdoor in onvoldoende mate aanwezig. Teams botsen tegen muren aan doordat de huidige structuur en cultuur deze manier van werken onvoldoende faciliteren.

Uitdaging 3. De cultuur verandert niet mee

De huidige cultuur, zeker als het top-down is, botst met de agile waarden. Door hier geen aandacht aan te besteden ontstaat er weerstand omdat de mensen zich niet gehoord voelen. De verandering wordt opgelegd zonder dat de mensen er zelf inspraak op hebben vanuit hun kennis en expertise.

Agile cultuur realiseren

Het is belangrijk om deze uitdagingen op voorhand te erkennen en te herkennen wanneer de stap naar andere manieren van samenwerken wordt gemaakt. Anders blijft het steken in 'doing' in plaats van 'being'. In de praktijk krijgt deze cultuurverandering vaak pas aandacht wanneer de nieuwe manier van werken niet lijkt te slagen.

Lagant Business Builders helpt bij de omslag naar cultuur van eigenaaschap en daadkracht. Dit is geen eenvoudig proces. Met onze kennis en ervaring met een YOWYO! mindset, de Leiderschap Track en Transformatiemonitor zijn wij in staat om de benodigde ondersteuning te bieden om dit proces te versnellen.

Wanneer een cultuuromslag eenmaal is gerealiseerd dan blijft dit iets wat aan verandering onderhevig is. Want mensen maken de cultuur en de cultuur vormt de mensen.

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top