MENU

Agile leiderschap

Agile begint met een visie en een doel

Agile leiderschap gaat over het creëren van een lerende organisatie en het creëren van een cultuur waarin de expertise van de teams wordt benadrukt.

Agile leiderschap kent drie gebieden:

  1. Het leiden van jezelf
  2. Het leiden van de mensen
  3. Het leiden van de organisatie

Tijdens een transformatie is het van groot belang dat een leider zichtbaar is. Naast support en betrokkenheid faciliteert een leider de reis van veranderbehoefte naar verandervisie naar succesvol veranderen.

Agile mindset

Voor managers is het belangrijk dat ze de waarde van faciliterend leiderschap kennen en weten hoe ze vanuit hun voorbeeld rol de agile mindset doorleven en uitdragen. Leiderschap is niet alleen voor managers weggelegd. Agile leiderschap vind je op alle niveaus in de organisaties. Naast de managers heeft elke organisatie ook medewerkers die vanuit natuurlijk leiderschap anderen weten te motiveren en te inspireren.

Succesvol veranderen lukt alleen wanneer iedereen eigenaarschap neemt over zijn of haar bijdrage aan het grotere geheel. Eigenaarschap wordt bereikt door YOWYO! in onszelf en in de cultuur te verankeren.

Agile leiderschapsontwikkeling

Voor leiderschapsontwikkeling heeft Lagant Business Builders de Agile Leiderschap Track ontwikkeld. In deze track wordt er gewerkt aan ontwikkeling van negen leiderschapscompetenties op alle drie de gebieden door aandacht te besteden aan persoonlijk, faciliterend en inspirerend leiderschap. Met als basisprincipes zingeving, integriteit en eigenaarschap.

Door in je organisatie aan leiderschapsontwikkeling te werken, wordt de medewerkersbetrokkenheid vergroot, met een positief effect op de klantbeleving.

De Agile Transformatie Monitor brengt in kaart waar je op dit moment als organisatie staat in je reis richting een wendbare organisatie. Het geeft inzicht in versnellende en vertragende factoren op organisatie en teamniveau. Door de meting te herhalen maakt de monitor de voortgang van de transformatie inzichtelijk en biedt het handvatten om de volgende stappen te definiëren en te realiseren. Agile leiderschap op alle niveaus is de versneller richting een wendbare organisatie, zoals in onderstaand figuur te zien is. Onze integrale aanpak zorgt ervoor dat de agile transformatie effectief en gezamenlijk wordt gerealiseerd.

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top